Изработка на интернет страни... Izrabotka na WEB strani...
Изработуваме квалитетни интернет страни...

Имате бизнис а немате интернет страна ? =
  1. - осветлување на вашиот дом со газјена ламба,
  2. - обработување на земја на примитивен начин,
  3. - патување на големо растојание со запрежно возило
  4. - пловење низ океан со мал чамец и.т.н...и.т.н...

Почитувани, за успех на вашиот бизнис не е доволно само труд и работа, потребно е некој тоа да го види и да го забележи, а како ?
Сите знаеме дека добрата реклама одсекогаш носела профит во бизнисот, но како и каде да се рекламирате ?

- Некои рекламни агенции бараат премногу пари а не нудат соодветна услуга спрема парите,

- Некои нудат ефтина реклама но бескорисна за вашиот бизнис, но...

*Не е доволна само рекламата во весник, на телевизија, во огласи и сл. бидејки лицето што ќе ја види рекламата ќе дознае многу малку за вас и за вашите понуди (мал опсег на текст и слики и сл)

*Решение за овој проблем е сопствена интернет страница, чија адреса понатаму ќе можете да ја покажете во претходно наведените начини на рекламирање, со што луѓето отворајки ја вашата интернет адреса ке можат многу подобро да се запознаат со вашите понуди со поопширни текстови, со повеќе фото материјал, ваши контакт адреси, локација каде се наоѓате, по потреба и ваш видеоматеријал и многу други можности !
Се надеваме дека ја сфативте важноста и вредноста на поседување на сопствена интернет страница.

За подетални информации и контакт кликнете на линкот > >

-Не пропуштакте ја нашата понуда за изработка на интернет страница со која ќе можете да го промовирате својот бизнис, услуга, знаење и др.

-Со своја интернет страна можете најуспешно да ја промовирате својата: Услуга, понуда, музичка група, трговец, производител, книговодство, правна и друг вид стручна помош,угостителство, хотел, мотел,ресторан и многу други можности

Контактирајте не на емаил:

rojal@gmx.com

contact us on email:

rojal@gmx.com

 
Make a Free Website with Yola.